Geosystems

Geosystems

Total Stations

TS16


กล้องสำรวจอัตโนมัติที่ผู้ใช้จะพบประสบการณ์ใหม่ในการทำงานรังวัด เนื่องจากกล้องสำรวจรุ่นนี้สามารถค้นหาและติดตามเป้าปริซึมอัตโนมัติ และยังสามารถเลือกประเภทของเป้าปริซึมที่ค้นหาได้อีกด้วย โดยโปรแกรมควบคุมกล้องสำรวจสามารถแสดงข้อมูลการรังวัดในรูปแบบ 3 มิติ ทำให้สะดวกต่อการทำงานทั้งในภาคสนามและในสำนักงาน อีกทั้งกล้องสำรวจอัตโนมัติรุ่นนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ Leica รุ่น GS16 ได้ เพื่อการทำงานหาค่าพิกัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

TS60


กล้องสำรวจอัตโนมัติความละเอียดสูง โดยมีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) ถึง 0.5 ฟิลิปดา เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้รังวัดที่มีค่าแม่นยำสูง เช่น การรัวัดเคลื่อนตัวของเขื่อน หรือการแกว่งตัวของสะพาน เป็นต้น อีกทั้งกล้องสำรวจอัตโนมัติรุ่นนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องสำรวจค่าพิกัดดาวเทียม รุ่น GS16 ได้ เพื่อการทำงานหาค่าพิกัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถติดตามเป้าปริซึมอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลการรังวัดในรูปแบบ 3 มิติ ทำให้สะดวกต่อการทำงานทั้งในภาคสนามและในสำนักงาน

TM50


กล้องสำรวจอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับงานสำรวจการเปลี่ยนแปลง แบบติดตามตลอด 24 ชั่วโมง (Minitoring) เช่น การเคลื่อนที่ของหน้าดินในเหมือง เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับโปรแกรม Leica GeoMoS เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด นอกจากนี้กล้องสำรวจอัตโนมัติรุ่น TM50 ยังสามารถถ่ายภาพจากระยะไกลเพื่อใช้ในงานสำรวจได้ เนื่องจากมีกำลังขยายสูงถึง 30 เท่าและการโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ ทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น

TS13


Leica TS13 ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Leica Captivate ที่ปฏิวัติวงการ โดยเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นแบบจำลอง 3 มิติที่สมจริงที่สุดและใช้งานได้จริง ด้วยแอพที่ใช้งานง่ายและเทคโนโลยีระบบสัมผัสที่คุ้นเคย รุ่นนี้เป็นระบบ Robotic สามารถติดตามเป้าได้

TS10


Leica TS10 ช่วยให้คุณสามารถทำงานสำรวจที่มีความต้องการสูงด้วยซอฟต์แวร์ Leica Captivate ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมีส่วนร่วมในโลกแห่ง 3D ได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากมุมมอง 3 มิติของข้อมูลที่วัดได้ของคุณ มีระบบ AutoHeight สามารถรังวัดความสูงกล้องฯอัตโนมัติ ทำให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและมีความแม่นยำมากขึ้น

TS07


กล้องสำรวจอัตโนมัติรุ่น Flexline ของ Leica ที่มาพร้อมกับความละเอียดถูกต้องในการรังวัดระยะทางสูง และแบตเตอรี่ที่สามารถทำงานได้ถึง 30 ชั่วโมงต่อก้อน สามารถทำงานได้รวดเร็วโดยมีปุ่ม trigger key ที่ข้างกล้องสำหรับการรังวัด หน้าจอการทำงานเป็นหน้าจอสี มผัสได้ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เป็นต้น สามารถเพิ่มฟังก์ชั่น AutoHeight สามารถรังวัดความสูงกล้องสำรวจอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและมีความแม่นยำมากขึ้น

TS03


กล้องสำรวจอัตโนมัติรุ่นเล็กสุดของ Leica ที่มาพร้อมกับความละเอียดถูกต้องในการรังวัดระยะทางสูง และแบตเตอรี่ที่สามารถทำงานได้ถึง 30 ชั่วโมงต่อก้อน สามารถทำงานได้รวดเร็วโดยมีปุ่ม trigger key ที่ข้างกล้องสำหรับการรังวัด เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เป็นต้น

MS60


กล้องสำรวจอัตโนมัติที่มาพร้อมกับเครื่องสแกน 3 มิติ ภายในเครื่อง ด้วยความเร็วในการรังวัด 30,000 ต่อวินาที และโปรแกรมควบคุมที่สามารถแสดงผลการรังวัดในระบบ 3 มิติ ช่วยให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น และตัวกล้องยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ Leica รุ่น GS16 ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นกล้องยังมีระบบรังวัดความสูงกล้องด้วยเลเซอร์ (AutoHeight) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำ เป็นกล้องสำรวจอัตโนมัติที่รวมการสำรวจมาไว้ที่เครื่องเดียว

Our Products

Total Stations

TS16


กล้องสำรวจอัตโนมัติที่ผู้ใช้จะพบประสบการณ์ใหม่ในการทำงานรังวัด เนื่องจากกล้องสำรวจรุ่นนี้สามารถค้นหาและติดตามเป้าปริซึมอัตโนมัติ และยังสามารถเลือกประเภทของเป้าปริซึมที่ค้นหาได้อีกด้วย โดยโปรแกรมควบคุมกล้องสำรวจสามารถแสดงข้อมูลการรังวัดในรูปแบบ 3 มิติ ทำให้สะดวกต่อการทำงานทั้งในภาคสนามและในสำนักงาน อีกทั้งกล้องสำรวจอัตโนมัติรุ่นนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ Leica รุ่น GS16 ได้ เพื่อการทำงานหาค่าพิกัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

TS60


กล้องสำรวจอัตโนมัติความละเอียดสูง โดยมีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) ถึง 0.5 ฟิลิปดา เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้รังวัดที่มีค่าแม่นยำสูง เช่น การรัวัดเคลื่อนตัวของเขื่อน หรือการแกว่งตัวของสะพาน เป็นต้น อีกทั้งกล้องสำรวจอัตโนมัติรุ่นนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องสำรวจค่าพิกัดดาวเทียม รุ่น GS16 ได้ เพื่อการทำงานหาค่าพิกัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถติดตามเป้าปริซึมอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลการรังวัดในรูปแบบ 3 มิติ ทำให้สะดวกต่อการทำงานทั้งในภาคสนามและในสำนักงาน

TM50


กล้องสำรวจอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับงานสำรวจการเปลี่ยนแปลง แบบติดตามตลอด 24 ชั่วโมง (Minitoring) เช่น การเคลื่อนที่ของหน้าดินในเหมือง เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับโปรแกรม Leica GeoMoS เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด นอกจากนี้กล้องสำรวจอัตโนมัติรุ่น TM50 ยังสามารถถ่ายภาพจากระยะไกลเพื่อใช้ในงานสำรวจได้ เนื่องจากมีกำลังขยายสูงถึง 30 เท่าและการโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ ทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น

TS13


Leica TS13 ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Leica Captivate ที่ปฏิวัติวงการ โดยเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นแบบจำลอง 3 มิติที่สมจริงที่สุดและใช้งานได้จริง ด้วยแอพที่ใช้งานง่ายและเทคโนโลยีระบบสัมผัสที่คุ้นเคย รุ่นนี้เป็นระบบ Robotic สามารถติดตามเป้าได้

TS10


Leica TS10 ช่วยให้คุณสามารถทำงานสำรวจที่มีความต้องการสูงด้วยซอฟต์แวร์ Leica Captivate ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมีส่วนร่วมในโลกแห่ง 3D ได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากมุมมอง 3 มิติของข้อมูลที่วัดได้ของคุณ มีระบบ AutoHeight สามารถรังวัดความสูงกล้องฯอัตโนมัติ ทำให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและมีความแม่นยำมากขึ้น

TS07


กล้องสำรวจอัตโนมัติรุ่น Flexline ของ Leica ที่มาพร้อมกับความละเอียดถูกต้องในการรังวัดระยะทางสูง และแบตเตอรี่ที่สามารถทำงานได้ถึง 30 ชั่วโมงต่อก้อน สามารถทำงานได้รวดเร็วโดยมีปุ่ม trigger key ที่ข้างกล้องสำหรับการรังวัด หน้าจอการทำงานเป็นหน้าจอสี มผัสได้ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เป็นต้น สามารถเพิ่มฟังก์ชั่น AutoHeight สามารถรังวัดความสูงกล้องสำรวจอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและมีความแม่นยำมากขึ้น

TS03


กล้องสำรวจอัตโนมัติรุ่นเล็กสุดของ Leica ที่มาพร้อมกับความละเอียดถูกต้องในการรังวัดระยะทางสูง และแบตเตอรี่ที่สามารถทำงานได้ถึง 30 ชั่วโมงต่อก้อน สามารถทำงานได้รวดเร็วโดยมีปุ่ม trigger key ที่ข้างกล้องสำหรับการรังวัด เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เป็นต้น

MS60


กล้องสำรวจอัตโนมัติที่มาพร้อมกับเครื่องสแกน 3 มิติ ภายในเครื่อง ด้วยความเร็วในการรังวัด 30,000 ต่อวินาที และโปรแกรมควบคุมที่สามารถแสดงผลการรังวัดในระบบ 3 มิติ ช่วยให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น และตัวกล้องยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ Leica รุ่น GS16 ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นกล้องยังมีระบบรังวัดความสูงกล้องด้วยเลเซอร์ (AutoHeight) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำ เป็นกล้องสำรวจอัตโนมัติที่รวมการสำรวจมาไว้ที่เครื่องเดียว