We are experts on the Geospatial Solution
with more than 30 years of experience

We are experts on the Geospatial Solution
with more than 30 years of experience

บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้นำในการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) อย่างครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการแบบ GIS One Stop Services มาตั้งแต่ปี 2534 (ค.ศ.1991) ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ พร้อมโปรแกรมการจัดการและวิเคราะห์ด้านแผนที่ (GIS Software) และโปรแกรมจัดการประมวลภาพแผนที่ (Image Processing Software) รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลประเทศไทยความละเอียดสูง (Digital Base Map) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) การให้บริการและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (IT Infrastructure) ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาระบบหลังการขาย

 

บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System – GIS Technology) เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ตลอดจนมีโซลูชันที่ตอบรับทุกความต้องการทางธุรกิจ เช่น การเลือกพื้นที่ให้บริการและการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง (Site Selection) การนำเทคโนโลยี GIS มาใช้ในการออกแบบแพลตฟอร์มโซลูชันเพื่อใช้ในด้านการบริหารจัดการและวางแผนงานขนส่งและโลจิสติกส์ (Total Solutions Logistics Platform) เป็นต้น รวมทั้งดูแลรับผิดชอบเขตภูมิภาคอินโดจีน ได้แก่ประเทศลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา

นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ของบริษัท การ์มิน คอร์เปอเรชั่น จำกัด จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้นำด้าน GPS อันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีระบบนำทางผ่านดาวเทียม และผลิตภัณฑ์ GPS ทุกรูปแบบ เช่น นาฬิกา GPS สำหรับออกกำลังกาย, สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ, ระบบนำทางในรถยนต์, กล้องบันทึกภาพในรถ, อุปกรณ์ GPS แบบ Handheld สำหรับงานสำรวจ รวมไปถึง Tacx Indoor Cycling สมาร์ทเทรนเนอร์จักรยาน และอื่นๆ

 

รวมทั้งเป็นตัวแทนในการขายผลิตภัณฑ์สำรวจพร้อมให้บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ของ Leica Geosystems จากประเทศสวิตเซอแลนด์ ซึ่งเป็นผู้นำอุปกรณ์สำรวจที่มีความละเอียดถูกต้องสูง อาทิเช่น กล้องสำรวจประมวลผลอัตโนมัติ (Total Station), เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS, กล้องระดับ (Digital Level), เครื่องสแกนเนอร์สามมิติ (Laser Scanner), โปรแกรมประมวลผล (Software), เครื่องรังวัดค่าพิกัดแบบพกพาในงานด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Collector), เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Disto)

Contact Us

บริษัท จีไอเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 202 อาคาร ซีดีจี เฮ้าส์

ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ :  0 2678 0707

โทรสาร : 0 2678 0321-3

Hotline :  0 2678 0033

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์: 8:00น. ถึง 17:00น.

NOSTRA Logistics

โทรศัพท์ :  02 116 4478  # 2

Leica Geosystems (Customer service)

โทรศัพท์ :  0 2678 0707

บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้นำในการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) อย่างครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการแบบ GIS One Stop Services มาตั้งแต่ปี 2534 (ค.ศ.1991) ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ พร้อมโปรแกรมการจัดการและวิเคราะห์ด้านแผนที่ (GIS Software) และโปรแกรมจัดการประมวลภาพแผนที่ (Image Processing Software) รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลประเทศไทยความละเอียดสูง (Digital Base Map) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) การให้บริการและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (IT Infrastructure) ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาระบบหลังการขาย

 

บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System – GIS Technology) เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ตลอดจนมีโซลูชันที่ตอบรับทุกความต้องการทางธุรกิจ เช่น การเลือกพื้นที่ให้บริการและการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง (Site Selection) การนำเทคโนโลยี GIS มาใช้ในการออกแบบแพลตฟอร์มโซลูชันเพื่อใช้ในด้านการบริหารจัดการและวางแผนงานขนส่งและโลจิสติกส์ (Total Solutions Logistics Platform) เป็นต้น รวมทั้งดูแลรับผิดชอบเขตภูมิภาคอินโดจีน ได้แก่ประเทศลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา

 

นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ของบริษัท การ์มิน คอร์เปอเรชั่น จำกัด จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้นำด้าน GPS อันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีระบบนำทางผ่านดาวเทียม และผลิตภัณฑ์ GPS ทุกรูปแบบ เช่น นาฬิกา GPS สำหรับออกกำลังกาย, สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ, ระบบนำทางในรถยนต์, กล้องบันทึกภาพในรถ, อุปกรณ์ GPS แบบ Handheld สำหรับงานสำรวจ รวมไปถึง Tacx Indoor Cycling สมาร์ทเทรนเนอร์จักรยาน และอื่นๆ

 

รวมทั้งเป็นตัวแทนในการขายผลิตภัณฑ์สำรวจพร้อมให้บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ของ Leica Geosystems จากประเทศสวิตเซอแลนด์ ซึ่งเป็นผู้นำอุปกรณ์สำรวจที่มีความละเอียดถูกต้องสูง อาทิเช่น กล้องสำรวจประมวลผลอัตโนมัติ (Total Station), เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS, กล้องระดับ (Digital Level), เครื่องสแกนเนอร์สามมิติ (Laser Scanner), โปรแกรมประมวลผล (Software), เครื่องรังวัดค่าพิกัดแบบพกพาในงานด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Collector), เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Disto)

Contact Us

บริษัท จีไอเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 202 อาคาร ซีดีจี เฮ้าส์

ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ :  0 2678 0707

โทรสาร : 0 2678 0321-3

Hotline :  0 2678 0033

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์: 8:00น. ถึง 17:00น.

Garmin

Customer Service :  0 2266 9944

NOSTRA Logistics

โทรศัพท์ :  02 116 4478  # 2

Leica Geosystems (Customer service)

โทรศัพท์ :  0 2678 0707