Geosystems

Geosystems

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำรวจของ Leica Geosystems จากประเทศสวิตเซอแลนด์ พร้อมให้บริการหลังการขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นผู้นำอุปกรณ์สำรวจที่มีความละเอียดถูกต้องสูง อาทิเช่น กล้องสำรวจประมวลผลอัตโนมัติ (Total Station), เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS, กล้องระดับ (Digital Level), เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ (Laser Scanner), โปรแกรมประมวลผล (Software), เครื่องรังวัดค่าพิกัดแบบพกพาในงานด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Collector), เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Disto)

ทั้งนี้ ยังเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจยี่ห้อ Leica และได้รับมาตรฐานของ Leica Geosystems โดยตรงจากประเทศสวิตเซอแลนด์ พร้อมมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำเป็นของตนเองในประเทศไทย

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำรวจของ Leica Geosystems จากประเทศสวิตเซอแลนด์ พร้อมให้บริการหลังการขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นผู้นำอุปกรณ์สำรวจที่มีความละเอียดถูกต้องสูง อาทิเช่น กล้องสำรวจประมวลผลอัตโนมัติ (Total Station), เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS, กล้องระดับ (Digital Level), เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ (Laser Scanner), โปรแกรมประมวลผล (Software), เครื่องรังวัดค่าพิกัดแบบพกพาในงานด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Collector), เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Disto)

ทั้งนี้ ยังเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจยี่ห้อ Leica และได้รับมาตรฐานของ Leica Geosystems โดยตรงจากประเทศสวิตเซอแลนด์ พร้อมมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำเป็นของตนเองในประเทศไทย