NOSTRA LOGISTICS

One Stop Professional Logistics IT Solutions & Platform

NOSTRA LOGISTICS

One Stop Professional Logistics IT Solutions & Platform

บริษัท จีไอเอส พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์อย่างครบวงจร (OneStop Professional Logistics IT Solutions & Platform) ภายใต้แบรนด์ NOSTRA LOGISTICS พร้อมแผนที่ที่แม่นยำและความละเอียดสูง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำ ในความแตกต่างของระบบที่มากกว่าแค่การติดตามแบบทั่วไป ให้บริการโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานของลูกค้าสำหรับทุกขนาดธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพร้อมใช้งานทันทีครบจบในที่เดียว ในรูปแบบ Total Solutions Logistics Platform เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจให้ “บริหารต้นทุนให้ต่ำ ทำให้เร็วกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม” ได้แก่ ระบบบริหารงานขนส่งและจัดการเส้นทางแบบอัตโนมัติ (Transportation Management System – TMS) ระบบติดตามด้วยจีพีเอส (GPS Tracking) ระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยขณะขับขี่ด้วยเทเลเมติกส์ (Telematics) และระบบติดตามการขนส่งด้วยสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ (Electronic Proof of Delivery – ePOD) ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ Internet of Things (IoT) จากทุกอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานโลกหรือแพลตฟอร์มที่ แตกต่างกัน พร้อมการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และสรุปผลด้วย Dashboard ที่เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ Transportation & Logistics ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและทัดเทียมกับตลาดโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า (Better Society)

NOSTRA LOGISTICS ให้บริการผลิตภัณฑ์ใน 5 รูปแบบ ได้แก่

NOSTRA LOGISTICS TMS

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบริหารงานขนส่งและจัดการเส้นทางอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการส่งมอบสินค้า (DO) และใช้ VRP หรือ Vehicle Routing Problem ในการวางแผนเส้นทางการวิ่งรถและลำดับจุดจอดในการจัดส่งสินค้า (Routing & Sequence) จัดสรรและเลือกใช้ทรัพยากรขนส่งทั้งคนและรถขนส่ง เพื่อช่วยในการจัดรถกับสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Resource optimization) ตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบติดตาม GPS เพื่อบริหารงานขนส่งได้อย่างสมบูรณ์

NOSTRA LOGISTICS Tracking

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบริหารติดตามงานขนส่งตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการติดตามและตรวจสอบยานพาหนะ พร้อมรายงานข้อมูลที่เชื่อมต่อจีพีเอสติดตามรถกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถผ่านระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก

NOSTRA LOGISTICS Fleet

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบริหารติดตามงานขนส่งแบบครบวงจรสำหรับทุกขนาดธุรกิจ มีคุณสมบัติครบครันตั้งแต่การจัดงานขนส่งด้วยฟังก์ชัน Shipment การจัดการกลุ่มรถหรือ Fleet การติดตามยานพาหนะ จนถึงการออกรายงานสรุปในหลายรูปแบบ

NOSTRA LOGISTICS Telematics

ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความสมบูรณ์แบบให้แก่การบริหารติดตามงานขนส่ง ด้วยเทคโนโลยี Telematics, IoT และ Big Data Analytics ที่สนับสนุนความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดการเดินทาง พร้อมตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถ เก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับรถ และข้อมูลเครื่องยนต์โดยละเอียด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพการขับรถและการวางแผนบำรุงรักษารถยนต์

NOSTRA LOGISTICS ePOD

ผลิตภัณฑ์ระบบติดตามการขนส่งด้วยสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ พร้อมสนับสนุนธุรกิจขนส่งในยุคออนไลน์ เป็นเครื่องมือบริหารงานจัดส่งและกระจายสินค้าผ่าน Smartphone ที่มี GPS อยู่ในตัว เข้าถึงได้ทุกที่แม้การเดินเท้าที่รถเข้าไม่ถึง สามารถมอบหมาย-รับงานผ่านทาง Smartphone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำงานธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ ติดตามตรวจสอบสถานะการทำงานและการจัดส่งสินค้าได้แบบ Real time ตลอดจนบันทึกเช็คอินการส่งสินค้า ปิดงานและจัดเก็บหลักฐานการจัดส่ง “Electronic Proof of Delivery” ได้ด้วยรูปถ่ายและลายเซ็น

บริษัท จีไอเอส พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์อย่างครบวงจร (OneStop Professional Logistics IT Solutions & Platform) ภายใต้แบรนด์ NOSTRA LOGISTICS พร้อมแผนที่ที่แม่นยำและความละเอียดสูง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำ ในความแตกต่างของระบบที่มากกว่าแค่การติดตามแบบทั่วไป ให้บริการโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานของลูกค้าสำหรับทุกขนาดธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพร้อมใช้งานทันทีครบจบในที่เดียว ในรูปแบบ Total Solutions Logistics Platform เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจให้ “บริหารต้นทุนให้ต่ำ ทำให้เร็วกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม” ได้แก่ ระบบบริหารงานขนส่งและจัดการเส้นทางแบบอัตโนมัติ (Transportation Management System – TMS) ระบบติดตามด้วยจีพีเอส (GPS Tracking) ระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยขณะขับขี่ด้วยเทเลเมติกส์ (Telematics) และระบบติดตามการขนส่งด้วยสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ (Electronic Proof of Delivery – ePOD) ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ Internet of Things (IoT) จากทุกอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานโลกหรือแพลตฟอร์มที่ แตกต่างกัน พร้อมการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และสรุปผลด้วย Dashboard ที่เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ Transportation & Logistics ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและทัดเทียมกับตลาดโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า (Better Society)

NOSTRA LOGISTICS ให้บริการผลิตภัณฑ์ใน 5 รูปแบบ ได้แก่

NOSTRA LOGISTICS TMS

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบริหารงานขนส่งและจัดการเส้นทางอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการส่งมอบสินค้า (DO) และใช้ VRP หรือ Vehicle Routing Problem ในการวางแผนเส้นทางการวิ่งรถและลำดับจุดจอดในการจัดส่งสินค้า (Routing & Sequence) จัดสรรและเลือกใช้ทรัพยากรขนส่งทั้งคนและรถขนส่ง เพื่อช่วยในการจัดรถกับสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Resource optimization) ตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบติดตาม GPS เพื่อบริหารงานขนส่งได้อย่างสมบูรณ์

NOSTRA Logistics Tracking

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบริหารติดตามงานขนส่งตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการติดตามและตรวจสอบยานพาหนะ พร้อมรายงานข้อมูลที่เชื่อมต่อจีพีเอสติดตามรถกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถผ่านระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก

NOSTRA LOGISTICS Fleet

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบริหารติดตามงานขนส่งแบบครบวงจรสำหรับทุกขนาดธุรกิจ มีคุณสมบัติครบครันตั้งแต่การจัดงานขนส่งด้วยฟังก์ชัน Shipment การจัดการกลุ่มรถหรือ Fleet การติดตามยานพาหนะ จนถึงการออกรายงานสรุปในหลายรูปแบบ

NOSTRA LOGISTICS Telematics

ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความสมบูรณ์แบบให้แก่การบริหารติดตามงานขนส่ง ด้วยเทคโนโลยี Telematics, IoT และ Big Data Analytics ที่สนับสนุนความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดการเดินทาง พร้อมตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถ เก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับรถ และข้อมูลเครื่องยนต์โดยละเอียด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพการขับรถและการวางแผนบำรุงรักษารถยนต์

NOSTRA LOGISTICS ePOD

ผลิตภัณฑ์ระบบติดตามการขนส่งด้วยสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ พร้อมสนับสนุนธุรกิจขนส่งในยุคออนไลน์ เป็นเครื่องมือบริหารงานจัดส่งและกระจายสินค้าผ่าน Smartphone ที่มี GPS อยู่ในตัว เข้าถึงได้ทุกที่แม้การเดินเท้าที่รถเข้าไม่ถึง สามารถมอบหมาย-รับงานผ่านทาง Smartphone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำงานธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ ติดตามตรวจสอบสถานะการทำงานและการจัดส่งสินค้าได้แบบ Real time ตลอดจนบันทึกเช็คอินการส่งสินค้า ปิดงานและจัดเก็บหลักฐานการจัดส่ง “Electronic Proof of Delivery” ได้ด้วยรูปถ่ายและลายเซ็น