Geosystems

Geosystems

Laser Scanners

RTC360


The Leica RTC360 3D reality capture ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม ในแบบ 3 มิติ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในภาคสนามและในสำนักงานผ่านเครื่องมื่อและซอฟต์แวร์ที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย แม่นยำ และพกพาได้

BLK360


Leica BLK360 สามารถถ่ายภาพรอบตัว เพื่อให้ได้ภาพพาโนรามาแบบสีเต็มรูปแบบพร้อมซ้อนทับด้วย Point cloud ที่มีความแม่นยำสูง ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเดียว BLK360 เป็นเครื่องสแกนเลเซอร์สแกนภาพที่เล็กและเบาที่สุดในเครื่องสแกน 3 มิติประเภทเดียวกัน

BLK3D


Leica BLK3D ทำการวัดขนาดในภาพด้วยความแม่นยำระดับมืออาชีพได้ทันทีที่หน้างาน ทุกภาพถ่ายจะถูกบันทึกการวัดในรูปแบบ 3 มิติที่มีความแม่นยำ

P40 & P30


Leica ScanStation P30/P40 สมารถบันทึกข้อมูล 3D คุณภาพสูงสุดและมีความสามารถ High-Dynamic Range (HDR) พร้อมกับอัตราการสแกนที่รวดเร็วเป็นพิเศษที่ 1 ล้านจุดต่อวินาทีที่ระยะสูงสุด 270 เมตร

Our Products

Laser Scanners

RTC360


The Leica RTC360 3D reality capture ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม ในแบบ 3 มิติ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในภาคสนามและในสำนักงานผ่านเครื่องมื่อและซอฟต์แวร์ที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย แม่นยำ และพกพาได้

BLK360


Leica BLK360 สามารถถ่ายภาพรอบตัว เพื่อให้ได้ภาพพาโนรามาแบบสีเต็มรูปแบบพร้อมซ้อนทับด้วย Point cloud ที่มีความแม่นยำสูง ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเดียว BLK360 เป็นเครื่องสแกนเลเซอร์สแกนภาพที่เล็กและเบาที่สุดในเครื่องสแกน 3 มิติประเภทเดียวกัน

BLK3D


Leica BLK3D ทำการวัดขนาดในภาพด้วยความแม่นยำระดับมืออาชีพได้ทันทีที่หน้างาน ทุกภาพถ่ายจะถูกบันทึกการวัดในรูปแบบ 3 มิติที่มีความแม่นยำ

P40 & P30


Leica ScanStation P30/P40 สมารถบันทึกข้อมูล 3D คุณภาพสูงสุดและมีความสามารถ High-Dynamic Range (HDR) พร้อมกับอัตราการสแกนที่รวดเร็วเป็นพิเศษที่ 1 ล้านจุดต่อวินาทีที่ระยะสูงสุด 270 เมตร