Geosystems

Geosystems

GIS Collectors

Zeno FLX100


Leica Zeno FLX100 เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม Smart Antenna ประสิทธิภาพสูงขนาดกะทัดรัดที่ทำมาเพื่อเก็บข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ(GIS) หรือ งานทำแผนที่(Mapping) โดยเฉพาะ ตัวเครื่องทำมาให้รองรับเครื่องควบคุม(Controller) ได้หลากหลายชนิด เช่น มือถือ Android , แท็บเล็ต Android หรือแม้กระทั่งแท็บเล็ต Windows เพื่อให้คลอบคลุมในทุกการใช้งานของทุกองค์กร

Zeno Mobile


Leica Zeno Mobile เป็นแอป Android ที่รองรับงานด้าน GIS บนโทรศัพท์และแท็บเล็ต จุดมุ่งหมายของ Zeno Mobile คือการทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบง่าย ในขณะที่ยังคงมอบฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูลระดับมืออาชีพให้กับผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภาคสนาม

Our Products

GIS Collectors

Zeno FLX100


Leica Zeno FLX100 เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม Smart Antenna ประสิทธิภาพสูงขนาดกะทัดรัดที่ทำมาเพื่อเก็บข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ(GIS) หรือ งานทำแผนที่(Mapping) โดยเฉพาะ ตัวเครื่องทำมาให้รองรับเครื่องควบคุม(Controller) ได้หลากหลายชนิด เช่น มือถือ Android , แท็บเล็ต Android หรือแม้กระทั่งแท็บเล็ต Windows เพื่อให้คลอบคลุมในทุกการใช้งานของทุกองค์กร

Zeno Mobile


Leica Zeno Mobile เป็นแอป Android ที่รองรับงานด้าน GIS บนโทรศัพท์และแท็บเล็ต จุดมุ่งหมายของ Zeno Mobile คือการทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบง่าย ในขณะที่ยังคงมอบฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูลระดับมืออาชีพให้กับผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภาคสนาม