Site Selection

การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม และดีที่สุดในการจัดตั้งโครงการ สาขา หรือร้านค้า ด้วยการตี grid ลงบนแผนที่ และคำนวณน้ำหนักจากปัจจัยหลายๆ อย่างตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม เช่น ต้องการตั้งตู้เอทีเอ็มใกล้ห้างสรรพสินค้า ใกล้ร้านสะดวกซื้อ หรือตั้งร้านค้าโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการเดินทาง การเข้าถึงของลูกค้า เป็นต้น ระบบจะทำการวิเคราะห์ และแสดงออกมาในลักษณะของ Heat Map จากการคำนวณน้ำหนักของแต่ละปัจจัย เพื่อแสดงพื้นที่ศักยภาพในหลาย ๆ ตำแหน่ง รวมถึงแสดงพื้นที่ที่ดีที่สุดตามความต้องการของลูกค้า และการเข้าถึง เป็นต้น ทางบริษัท โกลบเทค ซึ่งเป็นบริษัทในเครือมีข้อมูล POI มากกว่า 1,300,000 จุดทั่วประเทศ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานีขนส่ง ถนน แม่น้ำ เป็นต้น