บริษัท จีไอเอส จำกัด

 • เลขที่ 202 อาคาร ซีดีจี เฮ้าส์
  ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 • gis.contact@cdg.co.th
 • โทรศัพท์: 0 2678 0707
 • โทรสาร: 0 2678 0321-3
 • Hotline: 0 2678 0033
 • http://www.giscompany.co.th
 • N13° 42' 10.7064" E100° 32' 36.8628"

เวลาทำการ

 • จันทร์-ศุกร์: 8:00น. ถึง 17:00น.

Garmin Outlet &
Survey Equipment

 • เลขที่ 100/38-39
  อาคาร สาทรนคร ชั้น 22
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • customerservice-gps@cdg.co.th
 • โทรศัพท์: 0 2636 8421
 • โทรสาร: 0 2266 9949
 • Customer Service: 0 2266 9944
 • http://www.garminbygis.com/
 • N13° 43.380 E100° 31.813

เวลาทำการ

 • จันทร์-ศุกร์: 9:00น. ถึง 18:00น.

บริษัท จีไอเอส จำกัด (อาคารตึกไทย)

 • เลขที่ 1400 อาคารตึกไทย ชั้น 4
  ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์: 02 116 4478
 • โทรสาร: 0 2678 0321-3
 • http://www.giscompany.co.th
 • 13° 43' 12" N 100° 32' 24" E

เวลาทำการ

 • จันทร์-ศุกร์: 8:00น. ถึง 17:00น.

ฝ่ายบริการลูกค้า (NOSTRA Logistics)

ฝ่ายบริการลูกค้า (Leica Geosystems)

 • โทรศัพท์: 02 116 4478 # 606