บริษัท จีไอเอส จำกัด

บริษัท จีไอเอส จำกัด ให้บริการติดตั้งและวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS System Integrator) เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางระบบ และบริการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System หรือ GIS) เรามีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร (GIS One Stop Services) ตั้งแต่ดำเนินการศึกษา จัดทำแผนงาน ออกแบบวางระบบ พร้อมโปรแกรมการจัดการและวิเคราะห์ด้านแผนที่ (GIS Software) และ โปรแกรมจัดการประมวลภาพแผนที่ ( Image Processing Software) รวมถึงการบริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอลประเทศไทยความละเอียดสูง (Digital Base Map) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) การให้บริการและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (IT Infrastructure) ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาระบบหลังการขาย

บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พร้อมสั่งสมประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี นับตั้งแต่ระบบแผนที่ หรือระบบภูมิสารสนเทศ GIS ตลอดจนมีโซลูชั่นที่ตอบรับทุกความต้องการทางธุรกิจ เช่น การเลือกพื้นที่ให้บริการและการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง (Site Selection) การใช้ GIS วางแผนด้านการขนส่ง (Logistic Solution) เป็นต้น ตลอดจนนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประยุกต์ใช้เฉพาะหน่วยงาน เช่น หน่วยงานความมั่นคงทางทหาร หน่วยงานราชการ และหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ พรั่งพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถสร้าง และพัฒนาขยายโครงการอย่างต่อเนื่องสู่หน่วยงานสำคัญๆ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานอิสระ และเอกชน รวมทั้งดูแลรับผิดชอบเขตภูมิภาคอินโดจีน ได้แก่ประเทศลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา

นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนหลักในการขายสินค้า พร้อมให้บริการหลังการขายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ บริษัท การ์มิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จำหน่ายอุปกรณ์นำทางติดรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ที่มียอดขายมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยได้เริ่มจำหน่ายสินค้าและบริการของ GARMIN ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน